Utrustnings tillverkning

I sin början IN-METAL vid fabriken tillverkade tillbehör till värmeutrustning, såsom transportelement, bränslelagring, silos, rörliga golv, skorstenar och andra delar, vilket gjorde det möjligt för företaget att utveckla lösningar som erbjöds för kunden.

Senare anslöt sig en rad tjänster kompleterande delar för produktionslinjerna, som företaget tillverkade enligt kundens eller IN-METAL tekniska ritningar.

Från och med 2011, utför företaget de första order för i Lettland tillverkade industribiobränslepannor och trä torkkammare.

Ytterligare uppgifter: metal@in-metal.lv


Skicka förfrågan