Metall blästring

Metalldelars, anläggningsmaskiner och blästringskammar mått:

  • djup: 14 meter
  • bredd: 6 meter
  • höjd: 4 meter.

Blästring avsädd för byggmetalldelars och konstruktioners ytbehandling före målning.

Används skott till 4 mm i diameter.

 

Ytterligare uppgifter: metal@in-metal.lv

 

Skicka förfrågan