Kvalitet

Bolagets strategi för införandet av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001: 2008, har enmetallkomponent, konstruktion och tillverkning av utrustningsäkerställande av en oföränderlig hög kvalitet,genom att ständigt  arbeta vid dess förbättringar.

För att genomföra den strategi IN-METAL:

  • följer produktionen av produkt eller tjänst som rör kundernas krav;
  • följer lagar och bestämmelser;
  • genomför kontinuerliga kvalitetsledningssystems effektivitetens förbättring.

Certifikat

Företaget arbetar i enlighet med ISO-kvalitetsstandarder och produktkvalitet som bekräftas med ISO och CE-certifikat:

         

Recensioner

Enligt IN-METAL kvalitet förvaltningspolitik, nöjda kunder är en av företagets arbetskvalitets prestanda.

För att säkerställa att metallkomponenten, konstruktion och tillverkning av utrustning är i ständigt  hög kvalitet ,för  att förbättra produktionen, värdesätter vi din åsikt.


Skicka ett recension eller kommentar