Kvalitet

Selskapets strategi ved innføring av kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2008 er å produsere metallkomponenter, designe og produsere utstyr i gjennomgående høy kvalitetsnivå,  og å arbeide på kontinuerlig forbedring.

For å gjennomføre strategien, praktiserer IN-METAL følgende tiltak:

  •          Overholder kundenes krav knyttet til produksjon av produkter eller levering av tjenester;
  •          Arbeider i samsvar med lovgivning og forskrifter;
  •          Utfører kontinuerlig forbedring av kvalitetsstyringssystem. Certifikat

Sertifikater

Selskapet arbeider i henhold til ISO kvalitetsstandarder. Produksjonskvaliteten bekreftes med relevante ISO og CE sertifikater: 

         

Referanser

Ifølge IN-METAL kvalitetspolitikk, er kundetilfredshet en av selskapets veivisere på kvaliteten.

For å sikre at metalldeler, design og produksjon av utstyr samsvarer høyt kvalitetsnivå, arbeider vi på forbedring av produksjon og setter pris på din mening.

Send anmeldelse eller kommentarer