Par uzņēmumu

IN-METAL reģistrēts 2014.gada sākumā ar mērķi apmierināt augošo nepieciešamību pēc biomasas apkures katliem un to sastāvdaļām, kā arī nodrošināt metāla konstrukciju, komplektējošo daļu un iekārtu ražošanu.

IN-METAL izveidots pēc atdalīšanās no tirgū kopš 2001.gada zināmā industriālo kokapstrādes un apkures iekārtu tirgotāja SIA „INOS”, lai kā 100% metālapstrādes un ražošanas uzņēmums veiksmīgāk konkurētu vietējā un starptautiskajos tirgos.

IN-METAL saglābāts vadības un darbinieku kodols ar jau vairāk kā 13 gadu pieredzi  ražošanas līniju komplektēšanā, ražošanā un metālapstrādē.  

Misija un Vīzija

Misija                                 

IN-METAL radīts ar mērķi apmierināt nepieciešamību pēc atsevišķiem visa veida un apjoma metālapstrādes darbiem vai pilna metālapstrādes ražošanas cikla pakalpojumiem un produktiem, tādejādi nodrošinot klientu vajadzības pēc metāla komplektējošām daļām, konstrukcijām un iekārtām.

Vīzija          

Kļūt par vadošo Latvijas uzņēmumu biomasa apkures iekārtu un to sastāvdaļu ražošanā, kā arī metāla detaļu, konstrukciju un iekārtu ražošanā.

IN-METAL vēsture

IN-METAL veidošanās sākums meklējams 2011.gadā, kad tika uzsākta tolaik „INOS” ražotnes modernizācija, aprīkojot cehu ar jaunām iekārtām. Uzņēmuma modernizācija pilnībā tika pabeigta 2013.gadā līdz ar vienas no Baltijā modernākajām krāsotavas un skrotētavas celtniecības pabeigšanu.

Pieaugot apjomiem, pieņemts lēmums par ražošanas nodalīšanu no tirdzniecības, dibinot ražošanas uzņēmumu ar nosaukumu IN-METAL.

Foto no ražotnes