Kvalitāte

Uzņēmuma stratēģija, ieviešot kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām, ir metāla komplektējošo daļu, konstrukciju un iekārtu ražošanas kvalitātes nodrošināšana nemainīgi augstā līmenī, strādājot pie nemitīgas tās pilnveidošanas.

Lai īstenotu izvirzīto stratēģiju IN-METAL:

  • ievēro ar produkta ražošanu vai pakalpojuma sniegšanu saistītās klienta prasības;
  • ievēro likumdošanas un normatīvo aktu prasības;
  • veic nepārtrauktu kvalitātes vadības sistēmas efektivitātes uzlabošanu. 

Sertifikāti

 

Uzņēmums strādā saskaņā ar ISO kvalitātes standartiem un ražojumu kvalitāti apliecina attiecīgi ISO un CE sertifikāti: 

         

Atsauksmes

 

Saskaņā ar IN-METAL Kvalitātes vadības politiku, Klienta apmierinātība ir viens no uzņēmuma darba kvalitātes rādītājiem.

Lai nodrošinātu metāla komplektējošo daļu, konstrukciju un iekārtu ražošanu nemainīgi augstā kvalitātē, strādājot pie ražošanas pilnveidošanas, mums ir svarīgs Jūsu viedoklis.

 

Iesūtīt atsauksmi vai komentāru