IN-METAL vēsture

IN-METAL veidošanās sākums meklējams 2011.gadā, kad tika uzsākta tolaik „INOS” ražotnes modernizācija, aprīkojot cehu ar jaunām iekārtām. Uzņēmuma modernizācija pilnībā tika pabeigta 2013.gadā līdz ar vienas no Baltijā modernākajām krāsotavas un skrotētavas celtniecības pabeigšanu.

Pieaugot apjomiem, pieņemts lēmums par ražošanas nodalīšanu no tirdzniecības, dibinot ražošanas uzņēmumu ar nosaukumu IN-METAL.

IN-METAL reģistrēts 2014.gada sākumā ar mērķi apmierināt nepieciešamību pēc atsevišķiem metālapstrādes darbiem vai pilna metālapstrādes ražošanas cikla nodrošināšanu metāla komplektējošo daļu, konstrukciju un iekārtu ražošanā.

IN-METAL saglābāts vadības un darbinieku kodols ar vairāk kā 13 gadu pieredzi  ražošanas līniju komplektēšanā, ražošanā un metālapstrādē. 

Uzņēmums pašos pirmssākumos (no 2001.gada) komplektēja iekārtas no vadošajiem Rietumu ražotājiem, tikai atsevišķus elementus ražojot savā rūpnīcā, piemēram, transportēšanas elementus un konvejierus, uzkrājējbunkurus, dūmeņus, u.c. Tas ļāva izstrādāt cenas ziņā daudz pievilcīgākus risinājumus klientiem. 

Vēlāk tika uzsākta ražošana papildelementiem ražošanas līnijām, kas tika izgatavoti pēc klientu rasējumiem vai uzņēmuma tehniskajiem zīmējumiem.

Sākot no 2011. gada uzņēmums izpildīja pirmos pasūtījumus industriālajiem biomasas katliem un koksnes žāvēšanas kamerām, kam pievienojās arī citu iekārtu ražošana un restaurēšana.